Openingsuren feestdagen mei

28-04-2023

Maandag 1 mei open van 6u tot 12u

Donderdag 18 mei open van 6u tot 12u

Zondag 28 mei open van 6u tot 13u

Maandag 29 mei uitzonderlijk gesloten!